Trang chủ » Máy giữ xe 1 làn vào 1 làn ra
KTP PARKING

Máy giữ xe 1 làn vào 1 làn ra

Máy giữ xe 1 làn vào 1 làn ra là hệ thống giữ xe có phân biệt 2 làn riêng biệt không thể ra vào lẫn lộn.

Làn xe vào: chỉ cho phép xe vào (camera và đầu đọc thẻ được chỉnh cố định cho làn vào)

Làn xe ra: chỉ cho phép xe ra (camera và đầu đọc thẻ được chỉnh cố định cho làn ra)

Trường hợp xe vào ra không đúng làn thì hệ thống sẽ không nhận dạng được biển số xe.

Máy giữ xe qk7

(Máy giữ xe tại Sân vận động QK7)

Máy giữ xe 1 làn vào 1 làn ra

(Máy giữ xe tại BV Đức Hòa Long An)

Máy giữ xe BV Quảng Ngãi

(Máy giữ xe tại BV Quảng Ngãi)

Máy giữ xe DH Hoa Sen

(Máy giữ xe tại trường ĐH Hoa Sen Q1)

 

Tham khảo thêm

Máy giữ xe 2 làn hỗn hợp (không phân biệt vào ra, có thể ra vào tại bất kỳ làn nào)

MÔ HÌNH BÃI GIỮ XE THÔNG MINH

Mô hình giữ xe máy có 2 làn xe tích hợp barie tự động
Mô hình giữ xe máy có 2 làn xe tích hợp barie tự động

Hệ thống giữ xe máy có 1 làn xe vào tích hợp barie tự động và làn xe ra tích hợp barie tự động.

Mô hình giữ xe máy có 2 làn xe đảo làn tự động
Mô hình giữ xe máy có 2 làn xe đảo làn tự động

Máy giữ xe đảo làn tự động là máy quẹt thẻ xe hỗn hợp có 2 làn, 2 làn xe này được cài đặt mặc định là vừa vào và vừa ra.

Hệ thống kiểm soát xe công nhân ra vào nhà máy
Hệ thống kiểm soát xe công nhân ra vào nhà máy

Là hệ thống kiểm soát xe máy được thiết kế nhiều làn xe tích hợp Barie tự động, thẻ từ được phát cố định cho công nhân tự quẹt.

Hệ thống quản lý bãi giữ xe ô tô và xe máy
Hệ thống quản lý bãi giữ xe ô tô và xe máy

Hệ thống được thiết kế với nhiều mô hình khác nhau tùy thuộc vào vị trí lắp đặt của bãi giữ xe

DỰ ÁN BÃI XE THÔNG MINH